Zdravlje, duh, telo

Latinska poslovica Mens sana in corpore sano, koja u prevodu znači U zdravom telu zdrav duh, danas se koristi kako bi se naglasilo da je fizička aktivnost preduslov mentalnom zdravlju. Njom se ponajviše, ne bi li se tezi dalo na što širem značaju, koriste oni koji žele da nas ubede u ogromnu važnost bavljenja fizičkim aktivnostima. Ako ne verujemo njima, onda bismo morali poverovati mudrim starim Rimljanima koji su tvrdili da čovek može biti psihički zdrav samo ako je zdravog tela.

Ipak, da li su Rimljani to zaista tvrdili?

Ne! Mens sana in corpore sano deo je dužeg stiha Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, rimskog pesnika Juvenala, koji doslovno znači Čovek se treba moliti da mu um bude zdrav u zdravom telu, i predstavlja prvi pesnikov odgovor na prethodno postavljeno pitanje Šta čovek treba da poželi u životu?

Poruka koju je Juvenal ovim stihom nameravao svojim savremenicima da pošalje jasna je: čovek, pre svega, za sebe treba da želi duševno i fizičko zdravlje.

Nekoliko vekova ranije, sličnu poruku poslao je i predsokratski Tales, koji u fragmentu Tις ευδαιμων O το μεν σωμα υγιης, την δυγιης, την δεςην δε ην δε φυσιν ευπαιδευτος pita i odgovara: Кo je srećan? Onaj ko ima zdravo telo, bistar um i prirodu sposobnu da uči.

Juvenalove reči kasnije su izvučene iz konteksta i počele da se koriste sa značenjem koje danas poznajemo: fizička aktivnost uslov je za mentalno i psihičko zdravlje.

 

Autor: Svetlana Kočovska-Stevović / Fotografija: Lenče Bumbaroska Radosavljević / Objavljeno: 14. januar 2024.

 

Specijalistički i subspecijalistički pregledi, dijagnostika i konsultacije iz oblasti opšte interne medicine, endokrinologije, kardiologije, reumatologije i pulmologije.

 

Snimanje srčanog ritma tokom pregleda i 24h Holter monitoring EKG-a.

Specijalistički i subspecijalistički pregledi, dijagnostika i konsultacije, ehokardiografija (ultrazvuk srca), EKG, test fizičkim opterećenjem (ergometrija), 24h Holter monitoring EKG-a, 24h Holter monitoring krvnog pritiska.

Specijalistički i subspecijalistički pregledi, dijagnostika i konsultacije, dijagnostika i terapija insulinske rezistencije, dijabetesa melitusa tipa 1 i 2, gestacijskog dijabetesa;  pregled i dijagnostika štitaste žlezde,  ultrazvuk štitaste i paraštitastih žlezda, punkcija štitaste žlezde, citološki pregled punktata štitaste žlezde, postoperativno praćenje i lečenje; dijagnostika i terapija oboljenja hipofize i nadbubrežnih žlezda; telemedicinske konsultacije.

Ultrazvuk mekih tkiva vrata, štitaste žlezde, paraštitastih žlezda, pljuvačnih žlezda, limfnih žlezda vrata, Doppler krvnih sudova vrata, ultrazvuk dojki, ultrazvuk gornjeg abdomena (jetra, slezina, pankreas, bubrezi, žučna kesa, trbušna aorta, renalne arterije, limfne žlezde), ultrazvuk donjeg abdomena (male karlice), Doppler krvnih sudova nogu, ultrazvuk srca (ehokardiografija).

Specijalistički konsultativni pregledi radiologa, neurologa i psihijatra.

Spirometrija i bronhodilatatorni test.

Čitaonica

Kontakt

Hajduk Veljkova bb
19000 Zaječar
+381 (0)64 4854 989
+381 (0)66 5200 620
ordinacija@alekmed.rs
www.alekmed.rs

 

Radno vreme

Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
Subota (prva i treća u mesecu)

 

09.00 - 14.00, 15.30 - 20.30
09.00 - 14.00, 15.30 - 20.30
09.00 - 14.00, 15.00 - 20.30
09.00 - 14.00, 15.30 - 20.30
09.00 - 14.00, 15.30 - 20.30
09.00 - 15.00

 Nedeljom ne radimo

Gde se nalazimo

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.