Hodanje

 

Do sada najveća studija na svetu, koja se bavila fizičkom aktivnošću, pokazuje da što više šetate, to je manji rizik od smrtnosti, čak i ako pređete manje od 5.000 koraka

Broj koraka koje treba preći svakog dana da biste imali koristi za zdravlje je manji nego što se ranije mislilo.

Studija objavljena u European Journal of Preventive Cardiology otkrila je da hodanje od najmanje 3.867 koraka dnevno smanjuje rizik od umiranja iz bilo kojeg razloga (misli se na umiranje od drugih bolesti), dok je 2.337 koraka dnevno smanjivalo rizik od umiranja od bolesti srca i krvnih sudova (kardiovaskularne bolesti).

Nova multicentrična studija koja je uključila 226.889 ispitanika iz 17 različitih zemalja širom sveta pokazala je da što više hodate, to su veći zdravstveni benefiti i koristi.

Rizik od umiranja iz bilo kojeg razloga ili od kardiovaskularnih bolesti značajno se smanjuje sa svakih dodatnih 500 do 1.000 koraka koje pređete. Povećanje od 1.000 koraka dnevno povezano je sa smanjenjem rizika od umiranja iz bilo kojeg razloga za 15%, dok je povećanje od 500 koraka dnevno povezano sa smanjenjem rizika od umiranja od kardiovaskularnih bolesti za 7%.

Istraživači su otkrili da čak i ako ljudi hodaju 20.000 koraka dnevno ili više, i povećavaju taj broj, imaju i porast koristi za zdravlje, odnosno benefiti i dalje rastu. Nisu pronašli gornju granicu fizičke aktivnosti, odnosno hodanja na kojoj bi se postigao plato.

„Naša studija potvrđuje da što više hodate, to bolje“, kaže prof. Banach. „Otkrili smo da se ovo odnosi kako na muškarce tako i na žene, bez obzira na godine, i bez obzira da li živite u umerenoj, suptropskoj ili subpolarnoj regiji sveta, ili regiji sa mešavinom klime. Osim toga, naša analiza ukazuje da je potrebno samo 4.000 koraka dnevno da bi se značajno smanjila smrtnost iz bilo kojeg razloga, a još manje za smanjenje smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti.“

Postoje snažni dokazi da sedentarni način života može doprineti povećanju kardiovaskularnih bolesti i kraćem životu. Studije su pokazale da nedovoljna fizička aktivnost utiče na više od četvrtine svetske populacije.

Više žena nego muškaraca (32% nasuprot 23%) i više ljudi u zemljama s višim prihodima u poređenju sa zemljama s nižim prihodima (37% nasuprot 16%) nema dovoljno fizičke aktivnosti. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, nedovoljna fizička aktivnost je četvrti najčešći uzrok smrti u svetu, sa 3,2 miliona smrtnih slučajeva godišnje povezanih sa fizičkom neaktivnošću.

Glavna autorka rada navodi: „Do sada nije bilo jasno koji je optimalan broj koraka, kako u smislu donje granice iznad koje možemo početi da primećujemo zdravstvene koristi, i gornje granice, ako je ima, iznad koje korist ne bi više išla ushodnom putanjom.“

Ova meta-analiza je prva koja ne samo procenjuje efekat hodanja do 20.000 koraka dnevno, već ispituje da li postoje razlike zavisno od starosti, pola ili mesta gde ljudi žive.

Kod osoba starijih od 60 godina, smanjenje rizika od smrti bilo je manje nego kod osoba mlađih od 60 godina. Kod starijih odraslih osoba, zabeleženo je smanjenje rizika od 42% kod onih koji su hodali između 6.000 i 10.000 koraka dnevno, dok je kod mlađih odraslih osoba zabeleženo smanjenje rizika od 49% kod onih koji su hodali između 7.000 i 13.000 koraka dnevno.

Prof. Banach kaže: „U svetu u kom imamo sve više naprednih lekova usmerenih na specifična stanja kao što su kardiovaskularne bolesti, verujem da bi uvek trebalo da ističemo da promene u načinu života, uključujući ishranu i vežbanje, koje su bili glavni junaci naše analize, mogu da budu bar jednako efikasni, ili čak efikasniji u smanjenju kardiovaskularnog rizika i produženju života, od lekova koje koristimo.“

Izvori:

Maciej Banach, Joanna Lewek, Stanisław Surma, Peter E. Penson, Amirhossein Sahebkar , Seth S. Martin, Gani Bajraktari, Michael Y. Henein, Željko Reiner, Agata Bielecka-Dąbrowa, and Ibadete Bytyçi The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology (2023) 00, 1–11.

World’s largest study shows the more you walk, the lower your risk of death, even if you walk fewer than 5,000 steps. European Society of Cardiology. 

Priredio: Aleksandar Aleksić / Fotografija: Predrag Radosavljević, Tok/ Objavljeno: 20. novembar 2023.


UREDNICI:

- Predrag Radosavljević, profesor filozofije

- Lenče Bumbaroska Radosavljević, dipl. klasični filolog

- Željka Paunović, primarijus dr med. nauka

SARADNICI:

- Darko Micić, profesor fizičke kulture

- Branka Đorđević, dr med. nauka, uža oblast biohemija, asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu

- Valentina Nikolić, dr, spec. kliničke farmakologije, vanredni profesor na Katedri za farmakologiju sa toksikologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

- Petar Paunović, primarijus dr sci. med. 

- Aleksandar Aleksić, primarijus dr med. nauka, profesor na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji

- Aleksandar Jolić, dr medicine, internista kardiolog

- Bojana Jolić, strukovni med. radiolog

- Paulina Aleksić, grafički dizajner

- Marija Milosavljević, dr, spec. interne medicine, klinički onkolog

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.