Vežbanje je efikasno kao i inhibitori fosfodiesteraze

Prema rezultatima nekih od skorijih istraživanja o aerobnom vežbanju i erektilnoj funkciji, vežbanje u trajanju od najmanje 30 minuta, tri puta nedeljno, može biti podjednako efikasno kao i Viagra i slični lekovi u poboljšanju erektilne funkcije.

Studija, objavljena 2023. godine u časopisu The Journal of Sexual Medicine, otkrila je da aerobne aktivnosti – poput hodanja ili vožnje bicikla – poboljšavaju erektilnu funkciju kod svih muškaraca s erektilnom disfunkcijom, bez obzira na telesnu težinu, opšte zdravlje ili upotrebu lekova. Muškarci s najozbiljnijom erektilnom disfunkcijom imali su najveću korist.

„Ova studija pruža lekarima i pacijentima potreban dokaz da nedvosmisleno preporuče aerobnu aktivnost u sklopu lečenja erektilne disfunkcije“, rekao je dr Larry E. Miller, autor studije.

Lekari odavno znaju da je erektilna funkcija povezana sa zdravljem srca, ali postoji ograničena količina visokokvalitetnih dokaza o uticaju vežbanja na ovaj poremećaj.

Istraživači su analizirali 11 randomizovanih kontrolisanih studija u kojima su učesnici nasumično podeljeni u dve grupe – grupu sa fizičkom aktivnošću i vežbanjem, i grupu bez. Od 1.100 muškaraca, uključenih u studije, njih 600 je vežbalo 30 do 60 minuta, tri do pet puta nedeljno, dok je drugih 500 muškaraca ostalo neaktivno. Što je erektilna disfunkcija bila teža, to je vežbanje više pomagalo, otkrili su istraživači.

Na standardizovanoj skali od 6 do 30, muškarci s ozbiljnom erektilnom disfunkcijom koji su vežbali prijavili su poboljšanje od 5 poena u erektilnoj funkciji. Oni s blagom i umerenom erektilnom disfunkcijom videli su poboljšanja od 2 i 3 poena, nakon vežbanja.

U poređenju s inhibitiorima fosfodiesteraze tipa 5 – poput sildenafila (Viagre) ili tadalafila (Cialisa) – odnosno lekovima koji mogu dovesti do poboljšanja erektilne funkcije, dobijamo podatke da oni poboljšavaju erektilnu funkciju za 4 do 8 poena. Terapija, dodavanjem testosterona, može dovesti do poboljšanja od 2 poena.

„Bili smo posebno impresionirani nalazom da su muškarci sa ozbiljnijom erektilnom disfunkcijom imali bolje efekte nakon vežbanja od onih s umerenom disfunkcijom i ta poboljšanja bila su slična onima koja su viđena kod muškaraca koji koriste lekove poput Viagre“, rekao je Miller, još jedan od autora istraživanja.

Erektilna disfunkcija često može biti povezana s istim uzrocima kao i kardiovaskularne bolesti, endotelna disfunkcija, ili ateroskleroza…

„Važno je prepoznati da erektilna disfunkcija često može služiti kao indikator ili pokazatelj kardiovaskularnog zdravlja“, kaže dr Amy Pearlman, urolog, specijalizovana za muško seksualno zdravlje u Prime Institutu u Majamiju. Pearlman nije bila uključena u studiju, ali smatra da rezultati imaju smisla: „Logično je pretpostaviti da bi bilo koja intervencija usmerena na poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja mogla imati pozitivan uticaj na erektilno zdravlje.“

„Iako su lekovi za erektilnu disfunkciju generalno svima pristupačni i lako se može doći do njih, neki pacijenti ne žele da ih uzimaju ili ne podnose nuspojave (neželjene efekte) koje ovi lekovi imaju. Ove nuspojave mogu uključivati glavobolju, gorušicu, mučninu, crvenilo i bol u mišićima, leđima, rukama ili nogama“, rekao je Mehan i s naglašavanjem dodaje da svi mogu vežbati.

Neki lekari, uključujući Mehana, svojim pacijentima sa erektilnom disfunkcijom već preporučuju vežbanje.

„Sada mogu reći pacijentima da je to dokazani pristup podržan medicinom zasnovanom na dokazima, podacima iz većeg broja studija“, rekao je Miller. „Vežbanje ima manje neželjenih efekata, manje je rizično od uzimanja lekova, s većim brojem korisnih efekata. Takođe, svima je pristupačno, tako jeftino čini se idealnom opcijom za lečenje problema sa erekcijom, posebno kada su u pitanju pacijenti koji ne žele, ili ne mogu koristiti lekove.“

Izvori:

Priredio: Aleksandar Aleksić / Fotografija: Lenče Radosavljević, Prespa / Objavljeno: 27. decembar 2023.


UREDNICI:

- Predrag Radosavljević, profesor filozofije

- Lenče Bumbaroska Radosavljević, dipl. klasični filolog

- Željka Paunović, primarijus dr med. nauka

SARADNICI:

- Darko Micić, profesor fizičke kulture

- Branka Đorđević, dr med. nauka, uža oblast biohemija, asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu

- Valentina Nikolić, dr, spec. kliničke farmakologije, vanredni profesor na Katedri za farmakologiju sa toksikologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

- Petar Paunović, primarijus dr sci. med. 

- Aleksandar Aleksić, primarijus dr med. nauka, profesor na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji

- Aleksandar Jolić, dr medicine, internista kardiolog

- Bojana Jolić, strukovni med. radiolog

- Paulina Aleksić, grafički dizajner

- Marija Milosavljević, dr, spec. interne medicine, klinički onkolog

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.