Leksikon zdravstvene kulture Timočke Krajine

Čitaonica sajta alekmed.rs i Rajačka škola zdravlja (dr Petar Paunović) predstavljaju vam Leksikon zdravstvene kulture Timočke Krajine.

 

Izradom leksikona želimo da:

- Omogućimo bolje upoznavanje sa zdravstvenom kulturom Timočke Krajine,

- Doprinesemo čuvanju kulturne baštine u toj oblasti,

- Definišemo zdravlje i odnos stanovništva prema životu i zdravlju,

- Definišemo pojam zdravstvene kulture,

- Doprinesemo zdravstvenom prosvećivanju i zdravstvenom napretku uopšte.

Zdravstvenu kulturu možemo posmatrati kao način ponašanja ljudi radi zadovoljenja potreba u vezi sa zdravljem i kočenja negativnih nagona i ponašanja koja štete zdravlju.

Zbog svoje složenosti i integrativne funkcije ideje o zdravlju kao o pozitivnom svrsishodnom ponašanju stanovništva zdravstvena kultura predstavlja sistem verovanja, stavova, tradicije, morala, religijskih uverenja, sujeverje i svakodnevnog ponašanja u vezi sa zdravljem. Kao takav sistem, otvorena je za promene u zavisnosti od promena u društvu i opšte prosvećenosti stanovništva. Istovremeno treba imati u vidu da je zdravstvena kultura proizvod čoveka, njegovih reakcija na okolinu i određenog ponašanja.

Imajući u vidu prethodne napomene, leksikon se bavi svim onim što su ljudi činili i čine u vezi sa očuvanjem i unapređenjem zdravlja, lečenja i borbe protiv smrti na području Timočke Krajine. Pod tim se podrazumevaju ideje o zdravlju, stavovi i ponašanje, vrednosti, moral, običaji, sujeverje i nadrilekarstvo, institucije i ustanove koje se bave životom i zdravljem, zdravstvena politika, organizacija i rad zdravstvene službe i zdravstvenog osiguranja i odnos pojedinca i zajednice prema životu i zdravlju – u prošlosti i danas.

Na „Leksikonu zdravstvene kulture Timočke Krajine“ rade istoričari, etnolozi, antropolozi, medicinari, sociolozi i drugi stručnjaci koji se bave životom i zdravljem stanovništva. Podaci koji su korišćeni u izradi leksikona prikupljani su iz dokumenata lokalnih i državnih arhiva, novina, video i filmskih zapisi, zbornika radova, „Razvitka", Arhivskog nasleđa, „Baštenika", „Timočkog medicinskog glasnika", GEM-a, monografija zdravstvenih ustanova, monografija sela na području Timočke Krajine i iz drugih izvora i literature.

 

Lektor: Stevan D. Jovanović, Profesor srpske književnosti i jezika.

Komunikacija: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 

© 2022 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.