Leksikon zdravstvene kulture Timočke Krajine

Čitaonica sajta alekmed.rs i Rajačka škola zdravlja (dr Petar Paunović) predstavljaju vam Leksikon zdravstvene kulture Timočke Krajine.

 

Prema rečima autora, dr Petra Paunovića, cilj izrade leksikona je:

- Definicija zdravlja i predstavljanje odnosa stanovništva prema životu i zdravlju,

- Defininicija pojma zdravstvene kulture,

- Bolje upoznavanje sa zdravstvenom kulturom Timočke Krajine,

- Doprinos čuvanju kulturne baštine u toj oblasti,

- Doprinos zdravstvenom prosvećivanju i zdravstvenom napretku uopšte.

Zdravstvena kultura obuhvata načine ponašanja ljudi u cilju zadovoljenja potreba u vezi sa zdravljem, načine reagovanja na okolinu u vezi sa zdravljem, kao i načine ponašanja u cilju kočenja negativnih nagona i izbegavanja ponašanja štetnih za zdravlje. Ona obuhvata ideje, stavove, vrednosti, ponašanja, tradicije, običaje, moralna načela, religijska verovanja i sujeverje, koji oblikuju ova svrsishodna ponašanja. Sem odnosa pojedinca I zajednice prema životu I zdravlju, zdravstvenu kulturu čine i zdravstvene institucije, ustanove, organizacije, službe, zdravstvena politika, zdravstveno osiguranje. Zdravstvena kultura je otvorena za neprekidne promene i zavisi od opšte prosvećenosti stanovništva i promena u društvu. Samim tim i Leksikon zdravstvene kulture Timočke Krajine, koji se bavi onim što su ljudi sa ovog područja mislili i činili i misle i čine u vezi sa zdravljem, unapređenjem zdravlja, lečenjem i produženjem života, predstavlja uvek otvorenu građu za dopunu.

Na Leksikonu zdravstvene kulture Timočke Krajine su radili i rade istoričari, etnolozi, antropolozi, medicinari, sociolozi i drugi stručnjaci koji se bave životom i zdravljem stanovništva. Podaci koji su korišćeni u izradi prikupljani su iz dokumenata lokalnih i državnih arhiva, novina, video i filmskih zapisa, zbornika radova, časopisa „Razvitak", Arhivskog nasleđa, „Baštenika", časopisa “Timočki medicinski glasnik", monografija zdravstvenih ustanova, monografija sela na području Timočke Krajine i iz drugih izvora i literature.

Lektor: Stevan D. Jovanović, Profesor srpske književnosti i jezika.

Komunikacija: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.