Um, stvaralaštvo i medicina

ALEKMED je deo sajta Čitaonica stavio u službu zdravstvenog prosvećivanja.

Osnovna ideja je da se, objavljivanjem činjenica izniklih iz naučnih istraživanja korišćenjem naučnog metoda, deluje u pravcu kvalitetne zdravstvene misije koja ima za cilj podizanje nivoa zdravstvene kulture zajednice.

Na ovoj stranici Čitaonice koja je posvećena Umu, stvaralaštvu i medicini objavljivaćemo stručne, naučno-popularne i eklektičke tekstove, kao i prevode naših saradnika.

Podaci koje tekstovi sadrže su iz pouzdanih i relevantnih izvora, čitalac je usmeren ka tim izvorima, a dužina i stil teksta su prilagođeni široj ciljnoj grupi.
 

Svaki objavljeni tekst prati stvaralačka fotografija naših saradnika.

Objavljeni sadržaji se prenose sa sajta na Facebook stranicu ALEКMEDA, odakle dalje mogu da se dele i malo razblaže koncentraciju informacija iz nepouzdanih izvora.

 

Lektor (od novembra 2022. god.): Stevan D. Jovanović, Profesor srpske književnosti i jezika 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  


UREDNICI:

- Predrag Radosavljević, profesor filozofije

- Lenče Bumbaroska Radosavljević, dipl. klasični filolog

- Željka Paunović, primarijus dr med. nauka

SARADNICI:

- Darko Micić, profesor fizičke kulture

- Branka Đorđević, dr med. nauka, uža oblast biohemija, asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu

- Valentina Nikolić, dr, spec. kliničke farmakologije, vanredni profesor na Katedri za farmakologiju sa toksikologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

- Petar Paunović, primarijus dr sci. med. 

- Aleksandar Aleksić, primarijus dr med. nauka, profesor na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji

- Aleksandar Jolić, dr medicine, internista kardiolog

- Bojana Jolić, strukovni med. radiolog

- Paulina Aleksić, grafički dizajner

- Marija Milosavljević, dr, spec. interne medicine, klinički onkolog

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.