COVID i prirodni lekovi

Pandemija COVID-19 uticala je na sve ljude širom sveta, na njihove navike, ponašanja i stavove. Veoma brzo po početku pandemije definisane su nefarmakološke mere za prevenciju oboljevanja i ubrzavanje oporavka od COVID-19.

Pored higijenskih mera (koje predstavljaju i prvu liniju odbrane od virusa), tu su:

  • Redovan i kvalitetan san koji ima ogroman uticaj na imuni sistem, daje telu šansu da se izleči i odmori, posebno kod kritičnih bolesti (što je potvrđeno, recimo, tokom pandemije španskog gripa).
  • Očuvanje mentalnog zdravlja i razvijanje rezilijentnosti, odnosno otpornosti na stres (recimo izazvan strahom za zdravlje i, uopšte, strahom od nepoznatog).
  • Dobra hidratacija organizma s obzirom na to da je unos dovoljno tečnosti posebno važan u periodu bolesti (kada je telesna temperatura povišena), ali i u periodu oporavka.
  • Fizička aktivnost (150 min umerene do blage, ili 75 min intenzivne fizičke aktivnosti nedeljno, (po preporuci Svetske zdravstvene organizacije) je sada još značajnija uzevši u obzir da redovno vežbanje osnažuje imuni sistem i pomaže u borbi protiv infekcija, sprečava uvećanje telesne mase, smanjuje stres i anksioznost i poboljšava san. Bilo koja vrsta vežbanja je korisna u poređenju sa sedentarnim (neaktivnim) načinom života, a preporuka je još i da se vežba u dobro provetrenoj prostoriji.
  • Pravilna ishrana, jer adekvatan nutricioni status, odnosno uravnotežena ishrana, vodi jačanju efektivnosti imunog odgovora.

Međutim, sa pandemijom je porasla primena različitih dodataka ishrani (dijetetskih suplemenata) i popularno ,,jačanje’’ imunog sistema.

Ključne dijetarne komponente kao što su: vitamini C, D i E, cink, selen i omega-3-masne kiseline imaju potvrđen imunomodulatorni efekat i pozitivan uticaj na tok infektivnih bolesti, a snažni antioksidansi (kao što su biljni polifenoli i flavonoidi) redukuju inflamaciju i imuni odgovor, a mogu prevenirati virusne infekcije i poboljšati ishode pacijenata sa COVID-19. Kod mnogih bolesti ravnoteža između oksidanata i antioksidanata (redoks balans) je izmenjena pa antioksidansi igraju važnu ulogu pre svega u zaštiti od oštećenja tkiva i organa (npr. virusna infekcija dovodi do povećanja oksidativnog opterećenja pluća). Iako nema zvanično preporučenih dnevnih doza za unos antioksidanata uglavnom važi pravilo “više je bolje” posebno kada su u pitanju antioksidanti koji su najzastupljeniji u prirodnim proizvodima (voću, povrću, biljnim začinima, čajevima i proizvodima). Oni se neretko smatraju prirodnim lekovima za jačanje imuninteta.

Istraživanje navika u pogledu unošenja voća, povrća, biljnih začina, čajeva i dodataka ishrani pre i tokom pandemije COVID-19 je sprovedeno u Srbiji početkom 2021. god. putem onlajn upitnika. Tokom pandemije je došlo do značajnog pomaka ka većoj upotrebi biljnih čajeva i dodataka ishrani, posebno među populacijom koja ih je ranije već povremeno koristila. Preko 40% (od ukupno 408) ispitanika smatra da su vitamini, minerali i dijetetski suplementi neophodni za održavanje dobrog zdravlja u vremenu u kojem živimo. Stav prema biljnoj hrani nije zavisio od nivoa obrazovanja, dok su starost ispitanika i njihove prethodne prehrambene navike u velikoj meri uticale na učestalost konzumiranja voća, povrća, biljnih čajeva i suplemenata.

Interesantno je da je 15% ispitanika u početku pandemije značajno poboljšalo svoje navike u ishrani ali su se, kako se pandemija odužila, vratili na staro. Dakle, stare navike teško umiru. Međutim, neke biljne vrste koje spadaju u grupu voća, povrća ili biljnih začina i čajeva su od početka pandemije uvršćene po prvi put u ishranu ili je njihov udeo povećan. Najčešće pominjani su: đumbir, ren, beli luk, limun, peršun, kopriva, celer i majčina dušica.

Lekovite biljke i biljna hrana bi zaista mogli biti važni resursi u razvoju lekova za COVID-19. Međutim, bezbednost upotrebe neproverenih prirodnih proizvoda protiv COVID-19 je veoma veliki izazov današnjice. Agencija za hranu i lekove Sjedinjenih Američkih Država (Food and Drug Organisation - FDA) je tokom 2020. godine izdala oko 70 upozorenja firmama koje proizvode i plasiraju ovakve proizvode namenjene ,,prevenciji i lečenju COVID’’. Neke od komponenata koje su sadržali sporni proizvodi su bile: kanabidiol, restorativni biljni proizvodi, proizvodi od konoplje, koloidno srebro, neodgovarajući/neodgovarajuće dozirani vitamini i minerali, ekstrakt semenki grejpa itd.

Problem sa ovakvom reklamom i ovim proizvodima nije samo nepoverenje zvaničnih autoriteta u bezbednost/netoksičnost i efikasnost samih proizvoda, već i neretko zanemarivanje racionalnih preventivnih mera i odlaganje uključivanja prave terapije koje prati njihovu primenu a koje može biti fatalno. Upravo zbog izuzetne popularizacije nekih vrsta hrane i novoplasiranih proizvoda ,,protiv COVID infekcije’’ WHO (Svetska zdravstvena organizacija), na svom sajtu gde razbija mitove vezane za aktuelnu pademiju (COVID-19 mythbusters), upozorava npr. da konzumiranje alkohola ne štiti od COVID-19 a može biti opasno pošto upotreba alkohola povećava rizik od zdravstvenih problema, kao i da dodavanje belog luka i ljutih papričica u ishranu ne sprečava i ne leči COVID-19 (iako se smatraju izuzetno zdravim namirnicama).

Poplava informacija vezanih za zdravlje pa i brojne ,,prirodne lekove’’ predstavlja pravu infodemiju koja prati ovu pandemiju. Duga tradicionalna upotreba donekle garantuje bezbednost ali je za registrovanje biljnog leka, a posebno gotovog leka sa izolovanom aktivnom supstancom biljnog porekla, sa recimo antivirusnim efektom, neophodno naučno potvrditi efikasnost i bezbednost prirodnog preparata i finalnog proizvoda.

Put za procenu, proveru a zatim primenu nekog lekovitog prirodnog proizvoda kao efikasnog leka bi podrazumevao: identifikaciju i sakupljanje supstance iz prirode, razvoj i izradu stabilnog farmaceutskog oblika (tableta, sirup, kapsula, itd), pretkliničke studije (in vitro studije u model sistemima i na ćelijskim linijama, in vivo studije na eksperimentalnim životinjama) i kliničke studije.

Da bi zaključak o efikasnosti i bezbednosti upotrebe imao težinu i da bi proizvod mogao da se plasira na tržište, kao npr. prirodni lek za COVID, neophodno je sprovesti dobro vođene studije na dovoljnom broju dobrovoljaca. Najbliži ovome su istraživači iz Kine koji ozbiljno ispituju više formulacija tradicionalne kineske medicine (TCM) i koji su pokazali njihovu efikasnost upravo na SARSCov2 virusu. Međutim, iako njihova intenzivna istraživanja traju gotovo od samog početka pandemije, tek 12 (od predloženih 79) kliničkih studija je odabrano kao adekvatno za procenu efikasnosti TCM lekova (najčešće veoma kompleksnog sastava čiji najveći deo čine lekovite biljne sirovine) kada je u pitanju prevencija, lečenje blažih, srednjih i težih oblika COVID. Zaključak sastanka WHO koji je završen početkom marta 2022. je da primena ovih ispitanih formulacija TCM uz konvencionalnu terapiju može biti dobra pomoćna terapija posebno kod blažih do umerenih oblika COVID u smislu da skraćuju period bolesti i ubrzavaju izbacivanje virusa iz organizma i oporavak.

Verovatno se u prirodi zaista nalazi lek za prevenciju, ublažavanje pa možda i lečenje mnogih humanih oboljenja i stanja, ali definitivno ne treba zanemariti racionalne mere prevencije (higijenu i zdrav životni stil) i propisanu zvaničnu terapiju, posebno iz razloga što je delovanje prirodnih lekova najčešće veoma blago i zahteva korišćenje u toku dužeg vremenskog intervala za postizanje očekivanih efekata.

Najverovatnije je zdrav životni stil (dobar san, hidratacija, izbalansirana ishrana bogata biljnom hranom uz redovnu fizičku aktivnost, a izbegavanje alkohola i duvana) upravo taj ,,prirodni lek’’ za prevenciju većine oboljenja pa tako i teških oblika COVID. Primenu lekovitih prirodnih proizvoda treba smatrati dragocenom dopunskom terapijom ili dopunom ishrane u cilju očuvanja i poboljšanja zdravlja.

 

Autor: Dragana Pavlović / Fotografija: Jelena Milićević Boje / Objavljeno: 13. maj 2022.

 

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.