Petar Paunović

Prim. dr sci. med. Petar Paunović je učitelj zdravlja Rajačke narodne škole zdravlja osnovane 2006. godine u njegovom rodnom selu Rajac. Tokom cele svoje stručne karijere bavio se zdravstvenim vaspitanjem. Posle prestanka aktivnosti u Zavodu za javno zdravlje „Timok“ u Zaječaru, nastavio je da se bavi zdravstvenim vaspitanjem kao učitelj zdravlja. Prva knjiga Priče o КOVIDU, zdravstvene pouke napisana je tokom zdravstveno-vaspitne kampanje Rajačke narodne škole zdravlja u toku epidemije КOVIDA 19 u Srbiji, počev od 3. marta pa do 20. maja 2020. godine. Reč je o Projektu: Rečima i perom protiv Кovida 19.

Za dve godine napisao je još tri knjige o Кovidu 19. Autor ovih knjiga, završio je osnovnu školu u Rajcu, gimnaziju u Negotinu, a Medicinski fakultet u Beogradu 1965. godine.

Stručna karijera:

- Od 1966. do 1971. radi kao lekar opšte prakse u zdravstvenoj stanici u krajinskom selu Braćevac -Od 1971. godine radi u Higijensko-epidemiološkoj službi Medicinskog centra u Negotinu, čiji je osnivač, gde započinje specijalizaciju epidemiologije. U to vreme radi na aktivnostima iskorenjivanja endemskog luesa i suzbija epidemije žutice, trbušnog tifusa i salmoneloza.

- Od 1. januara 1973. godine započinje rad u Zavodu za zdravstvenu zaštitu „Timok“ u Zaječaru,

- 1972. godine učestvuje u suzbijanju epidemije variole na Кosovu,

- 1973. godine završava specijalizaciju epidemiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu,

- 1974. godine postavljen je za direktora Zavoda za zdavstvenu zaštitu u Zaječaru,

- 1976. godine dodeljen mu je naziv PRIMARUJUSA, 1980. dobio je diplomu o završenim postdiplomskim studijama za specijalizaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, za oblast zdrvstvenog vaspitanja,

- 1982. završio je specijalizaciju socijalne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu,

- 1989. godine, odbranio je doktorsku tezu iz Istorije medicine na VMA u Beogradu Objavio je 109 stručnih radova iz oblasti svojih interesovanja: socijalne medicine, istorije medicine, antropologije i zdravstvenog vaspitanja.

Do sada je objavio sledeće knjige:

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.