Marija Milosavljević

 

Marija Milosavljević je rođena u Zaječaru.

Specijalista je interne medicine.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004.godine.

Kao mlad klinički lekar, pod mentorstvom Prim Dr Gorice Živadinović uključena u rad specijalističke ordinacije Vacusac gde se upoznaje sa najsavremenijim svetskim metodama iz oblasti angiologije, flebologije i fizijatrije.

Na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije zaposlena od 2007. kao klinički onkolog odseka za melanome, sarkome i tumore urotrakta.

Specijalistički ispit iz interne medicine položila sa odličnom ocenom 2018.god.

U okviru edukacije, pod mentorstvom prof Manuele Schmidinger, 2014.godine boravila na AKH Univerzitetske Klinike u Beču a tokom 2018.godine u najpoznatijem svetskom centru za rak “Memorial Sloan Kettering Cancer Center”.

Redovan je učesnik Konzilijuma za MFR na IORS-u i ORL Konzilijuma Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije.

Član je Udruženja medikalnih onkologa Srbije, srpskog lekarskog društva i evropskog udruženja medikalnih onkologa Srbije.


 

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.