Pušenje ili zdravlje ukratko. Odlučite sami

„Prestanak pušenja predstavlja najvažniji pojedinačni korak koji pušači mogu da preduzmu, kako bi povećali dužinu i kvalitet svog života”, rekao je jedan dobar lekar, a dodala bih, i kvalitet i dužinu života ljudi i dece u svojoj najbližoj okolini (tzv. sekundarni, uzgredni pušači).

Duvan je psihoaktivna supstanca (materija). Pušenje je bolest zavisnosti i u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti – MКB-10, nosi šifru „F17.- Tabaccomania“ (1). Zavisnost je stanje koje karakteriše jaka želja/žudnja za uzimanjem supstance, teškoće u kontroli upotrebe i pored štetnih posledica, porast tolerancije (podnošljivosti), posezanje za supstancom, čemu se daje prvenstvo, uz zapostavljanje drugih aktivnosti i obaveza i ponekad „apstinencijalno“ telesno stanje (poremećaj zdravlja tokom uzdržavanja od upotrebe supstance).

Pušačima koji još uvek nisu spremni da pokušaju da prestanu sa ovom lošom navikom, može se ponuditi „motivaciona intervencija“. Lekar može da motiviše pacijente da razmotre pokušaj prestanka pušenja pomoću „5 R“ upitnika (engl. Relevance, Risks, Rewards, Roadblok i Repetition) (2). Pokušaj prevoda akronima (reč koju čine prva slova reči motivacionog upitnika) na srpski bi mogao da bude: „ZO-PPP“ (Značaj, Opasnosti, Prednosti, Prepereke i Ponavljanja). No, svaki lekar i svaki pacijent mogu napraviti svoj akronim koristeći sinonime (reči istog, ili bliskog značenja), kako bi lakše zapamtili ovaj motivacioni sled pitanja i iznova ga koristili.

ZNAČAJ
Podstaknuti pacijenta da navede koji je značaj prestanka pušenja za njega, ili nju.

OPASNOSTI
Podstaknuti pacijenta da utvrdi moguće negativne posledice upotrebe duvana.

PREDNOSTI PRESTANКA
Podstaknuti pacijenta da utvrdi moguće koristi od prestanka upotrebe duvana.

PREPREКE
Podstaknuti pacijenta da utvrdi moguće prepreke za prestanak pušenja.

PONAVLJANJE
Motivacionu intervenciju treba ponoviti svaki put kada nemotivisani pacijent ima kontakt sa svojim lekarom. Кorisnicima duvana koji nisu uspeli u prethodnim pokušajima da odustanu od pušenja, treba reći da većina ljudi ponavlja pokušaje prestanka pušenja pre nego što uspeju.

Prema dostupnim zdravstveno-statističkim podacima, otprilike 46% pušača pokušava da prestane svake godine. Većina pokušava da odustane od pušenja naglo, tzv. „cold turky“ načinom (engl. izraz: „hladna ćuretina“). Od toga samo, ja bih rekla „čak“ oko 5% uspe – nije beznačajan broj. Većina pušača nekoliko puta pokuša da prestane pre nego što uspešno prestane.

  

Priredila: Željka Paunović / Fotografija: Željka Paunović, Smer / Objavljeno: 9. septembar 2022.

 

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.