Punkcija štitaste žlezde

ŠTA JE PUNKCIJA TANKOM IGLOM?

Malim ubodom u vrat, u samo tkivo štitaste žlezde, dobija se sadržaj koji se prenosi na predmetno laboratorijsko staklo, suši se i određenom tehnikom boji kako bi se ćelije štitaste žlezde videle, odnosno kako bi bile dostupne pregledu.
Nakon bojenja sledi citološka analiza, odnosno pregled ćelija koje su na staklu.
Ovom metodom jasno se dijagnostifikuje priroda strume, da li je obična, koloidna, cistična, zapaljenje štitaste žlezde ili se radi o sumnjivoj promeni koja ukazuje na tumor ili je sigurni tumor u štitastoj žlezdi.
Ukoliko se radi o cisti može se evakuisati cistični sadžaj u potpunosti.

U početku su mnogi zazirali od punkcije, međutim, posle na stotine hiljada urađenih punkcija ova metoda je prihvaćena kao rutinska.
Dakle, ova metoda je skoro bezopasna i vrlo bezbedna.
Bol pri ubodu svakako postoji ali nije veći od bola prilikom vađenja krvi ili davanja injekcije, ne daje se nikakva anestezija.

Punkcija se radi ambulantno, ne zahteva nikakvu poštedu niti pripremu u odnosu na uzimanje hrane.

Za ovu intervenciju najčešće nije potrebna posebna priprema pacijenta.

Pre i nakon intervencije možete da jedete i nastavite sa svakodnevnim aktivnostima.

Nakon intervencije se preporučuje da izbegavate podizanje težeg tereta i teže fizičke aktivnosti do kraja tog dana, a narednog dana možete nastaviti sve aktivnosti kao do tada.

Posebna priprema je potrebna samo za bolesnike koji imaju rizik od krvarenja ili uzimaju lekove „protiv zgrušavanja krvi“, kao što su: Acenokumarol, Sintrom, Farin, Plavix, Zylt, Pradaxa, Brilique. Ukoliko uzimate neki od ovih ili slične lekove potrebno je da se javite vašem lekaru kako bi vas pripremio za bezbedno izvođenje aspiracione punkcije.

Većina čvorova se punktira, a posebno oni kod kojih se na osnovu UZ pregleda i kliničkog pregleda postavi sumnja na tumor.

Punkcija pod kontrolom ultrazvuka povećava preciznost uboda posebno u čvorovima koji se ne mogu opipati.

Prilikom punkcije u veoma retkim situacijama može doći do pada krvnog pritiska ili do poremećaja srčanog ritma, na mestu punkcije može nastati hematom, a u izuzetno retkim situacijama može doći do prolazne promuklosti, nadražajnog kašlja. Blag bol u grlu prilikom gutanja ili prema uhu, koji obično traje nekoliko sati, pa do dva dana, što je posledica stvaranja hematoma u čvoru i privremeno povećanje njegove veličine.

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.