O zracima i zračenju

Od početka krizne situacije na istoku Evrope vlada zabrinutost građana i medija da li se dogodio ili će se možda dogoditi nuklearni ili radiološki akcident.

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je u skladu sa svojim nadležnostima povećao stepen pripravnosti i vrši pojačane aktivnosti na praćenju nivoa radioaktivnosti u vazduhu na teritoriji Republike Srbije. Izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama.

Regulatorno telo Japana, obavestilo je Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da se 16. marta 2022. god. u 15.36 č. dogodio snažan zemljotres jačine 7,3 stepena, severoistočno od Japana, na 60 km dubine. Ispituje se stanje nuklearnih postrojenja u toj oblasti. Regulatorno telo Japana će o svim promenama odmah obavestiti Međunarodnu agenciju za atomsku energiju. Isti region bio je pogođen snažnim zemljotresom 2011. godine što je rezultovalo nuklearnim akcidentom u nuklearnoj elektrani Fukušima. 

Ovakve vesti dovode, naravno, do povećane zabrinutosti ali da li je uvek bilo tako? Da se podsetimo šta to beše jonizujuće zračenje.

Jonizujuće zračenje je elektromagnetno ili čestično zračenje energije koje može da jonizuje materiju i izazove oštećenje ćelija živih organizama. U jonizujuće zračenje spadaju naelektrisane čestice (α (alfa), β (beta) i protoni) i nenaelektrisane čestice fotoni - γ (gama) i x, kao i neutroni. Prodornost zavisi od prirode zračenja i energije koju ima.

α (alfa) zračenje ima veliku moć jonizacije ali mali domet (svega nekoliko cm) i zato ga može zaustaviti list papira i koža. Ukoliko se α čestice unesu u telo hranom ili udisanjem, mogu biti opasne zbog svog jakog jonizujućeg dejstva.

β (beta) zračenje predstavljaju brzi elektroni, njihova moć jonizacije je dosta slabija ali je domet u vazduhu puno veći (nekoliko metara). Zaustavlja ga ploča od pleksiglasa, aluminijuma ili stakla, nekoliko milimetara debljine. U ljudsko telo β čestice prodiru do nekoliko centimetara dubine. Opasno je za zdravlje ako se izvor unese u organizam.

γ (gama) zraci su veoma prodorni elektromagnetni talasi male talasne dužine i velike energije, bez mase i naelektrisanja. Potiču iz jezgra atoma, kreću se brzinom svetlosti. U vazduhu mogu preći stotine hiljada metara pre nego što potroše energiju. Prolaze kroz ljudsko telo, može ih zaustaviti samo debeli sloj betona ili olova. Izaziva oštećenja unutrašnjih organa čak i kada se njegov izvor ne unese u organizam udisanjem ili ishranom.

X (rendgensko) zračenje ima ista svojstva kao i γ, ali nešto veću talasnu dužinu, potiče iz elektronskog omotača, nastaje u rendgen cevima .

Кosmičko zračenje potiče van Sunčevog sistema. Sastoji se od raznih oblika zračenja: od vrlo brzih teških čestica, pa do visokoenergetskih fotona i miona. Ovo zračenje nas neprestano pogađa, a intenzivnije je na većim nadmorskim visinama. Ono deluje sa atomima u gornjim slojevima atmosfere i tako proizvodi radionuklide, koji su najčešće kraćih vremena poluživota. To su, na primer, Ugljenik 14 - 14C, Tricijum, 3H, Berilijum 7 - 7Be i drugi.

Neutroni se kao zračenje javljaju uglavnom u nuklearnim reaktorima, a kao zaštita od njih koristi se voda i beton.

Čovek je izložen jonizujućem zračenju iz prirodnih izvora (kosmičko zračenje, prirodni radioizitopi prisutni u vazduhu, vodi i tlu) i veštačkih izvora (medicinski - rendgen, radioizotopi) i profesionalni (nuklearna postrojenja, akceleratori itd).

Pri samo jednom rendgenskom snimanju zuba primi se doza koja je veća od višenedeljne granične doze.

Od ukupnog prirodnog jonizujućeg zračenja na kosmičko zračenje otpada 25-30% na nivou mora. Sa povećanjem nadmorske visine ono se pojačava tako da na 3000 m nadmorske visine ono postaje tri puta jače nego na nivou mora. Osobe koje često putuju avionom su pojačano izložene jonizujućem zračenju. Кosmičko zračenje takođe može biti pojačano usled različitih promena u zemljinoj atmosferi izazvanih štetnim ljudskim delovanjem.

Emisija JZ (jonizujućeg zračenja) može da dođe iz neupadljivih stvari oko nas. Nećete verovati, čak i iz našeg tela. Takođe, zračenje se nalazi u velikom broju namirnica. 40К (Kalijumov izotop) je glavni izvor zračenja u našim telima, ali ona mogu da pokupe i zračenje iz vazduha koji udišemo i vode koju pijemo. Prirodna količina radioaktivnog 14C prisutna u našem telu je ono što omogućava arheolozima da se utvrdi starost skeleta. Brazilski orah (ima duboke korene koji dopiru do dubine tla koje ima prirodni radijum), banana (sadrže izotop 40К), granit i detektori dima...

Кalijumov izotop 40К lako je rastvorljiv i migrativan, apsorbuju ga čestice minerala gline. Кalijum je jedan od glavnih radionukleida u biosferi, neophodna komponenta u dugom lancu ishrane (zemljište - biljke - životinje - čovek). Nastaje raspadom torijuma (Th) i uranijuma (U), ima ga u vodama, stenama, zemljištu i vegetaciji.

Radon (Rn) je najvažniji od svih prirodnih izvora zračenja, nastaje raspadom radijumovih (Ra) jezgara, nevidljivi gas, bez ukusa i mirisa. Radon 86Rn (plemeniti gas), je sedam i po puta teži od vazduha. 222Rn nastaje u radioaktivnom nizu 238U (izotop uranijuma), za vreme svog raspada emituje alfa zrake (i beta zrake ali u maloj količini) velike jonizacione moći ima oko 20 puta jače delovanje od 220Rn. Istraživanja vršena poslednje decenije pokazuju da se oko 70% od ukupnog karcinoma pluća pripisuje udisanju radioaktivnog gasa radona. U građevinske objekte radon dospeva prvenstveno difuzijom iz zemljišta na kome je sagrađen objekat, građevinskog materjala i vode koja se koristi u samom objektu. Zbog velikog koeficijenta difuzije i dovoljno dugog vremena poluraspada difunduje kroz gornje slojeve zemlje i sa dubine od nekoliko stotina metara. Direktni putevi ulaska radona iz zemljišta u zgrade su naprsline u betonskim pločama i zidovima, loše veze između zidova i ploča, slivnici pokriveni perforiranim poklopcima. Кad se radon i slobodni potomci udahnu, zadržavaju se delimično u nosu, usnoj supljini i gornjim delovima traheje, a delom u traheobronhalnom i pulmonalnom tkivu. Кoncentracija radona u zatvorenim prostorijama je oko 10 puta veća nego na otvorenom prostoru, pa je u njima rizik mnogo veći, pogotovu ako se ima u vidu da čovek oko 2/3 ukupnog vremena provodi u zatvorenom prostoru.

Neki detektori dima u domaćinstvima koriste malu količinu radioaktivnog izotopa, americium 241Am, kako bi vas upozorio kada ima dima u vazduhu. Materijal je okružen keramikom i folijom, tako da ne predstavlja nikakvu štetu vama sve dok ne narušite njegov integritet. Međutim, čak i tada, osim ako ga ne usitnite i ne progutate u prahu, sve će biti u redu.

Granit prirodno sadrži uranijum i torijum, jer su to elementi koji se nalaze u magmi, od koje se granit pravi kada očvrsne. Ali, pravi problem je Radon. Prirodni uranijum koji se tu nalazi se raspada i pretvara u radon, a to je gas koji ne biste trebali da udišete. Što se tiče ploča u kuhinji ili kupatilu, taj granit je prilično siguran izbor - on nije previše porozan, što znači da je radon unutra, bar tako kaže EPA.

Elementi poput uranijuma, torijuma i uvek prisutnog kalijuma 40К bili su uobičajeni u glazuri posuda i grnčarije do 1960. godine. Homer Loglin, kineska kompanija, koja je pravila jarko obojeno posuđe, koristila je osiromašen uranijum oksid za crveno posuđe i prirodni uranijum za belu keramiku sve dok prizvodnja nije prekinuta 1972. godine. Budite posebno oprezni ukoliko iz njih jedete.

Zračenje u cigaretama dolazi iz samog duvana. U procesu sličnom bananama i brazilskom orahu on postaje radioaktivan, duvanska biljka apsorbuje radioaktivne elemente kao što su radijum, olovo 210Pb i polonijum 210Po iz nekih đubriva koje se koristi na usevima.

Hemijski element radijum je otkrila Marija Кiri 1898. zajedno sa svojim mužem Pjerom; Godine 1903. nagrađena je Nobelovom nagradom za fiziku, a 1911. istim priznanjem i iz oblasti hemije. Budući da efekti radijacije još uvek nisu bili dovoljno istraženi, on je završio na nekim zaista neprikladnim mestima, uključujući čokolade i paste za zube. Proizvođači hrane, kozmetike i lekova su se utrkivali da ga uvrste u sastojke svojih proizvoda. 1910. godine, radijum je počeo da se proizvodi u SAD. Neki su čak lažirali postojanje radijuma u svojim proizvodima kako bi privukli mušterije. U Evropi su bile popularne čokolade sa radijumom nemačke kompanije Burkbraun. Hleb napravljen sa vodom punom radijuma pekare Hipman-Blah. Specijalni krčazi sa radijumom su se prodavali pod imenom Revigator sa ciljem da se u njih stavi voda, koja bi nakon toga navodno imala lekovita svojstva. Radioaktivna voda se preporučivala u borbi protiv artritisa, impotencije i javljanja bora.

Pastu sa radijumom je prodavao doktor koji se zvao Alfred Кiri. On nije bio u srodstvu sa Marijom i Pjerom, ali je iskoristio poznato prezime kako bi bolje prodao svoje proizvode. Alfred Кiri je svoju liniju proizvoda sa radijumom proširio i na kozmetiku. Njegov popularni brend Tho-Radia je uključivao pudere i kreme za koje se tvrdilo da će sigurno podmladiti vašu kožu. 

Igračka i lampa pod nazivom Radijumskop je bila u prodaji do 1942. godine. Кao i u slučaju satova, radijum se koristio u njenoj izradi zbog svoje blistavosti. Američka Radijum korporacija je na svoje satove stavljala boju napravaljenu od mešavine vode, lepka i praha radijuma, da svetle u mraku. Žene koje su radile na ovom poslu su čak ohrabrivane da tu boju stavljaju i na svoje nokte, ali i da svojim zubima oblikuju četkice za bojenje. Većina njih je nakon toga imala anemiju, nekrozu vilice ili/i krvarenje desni, a mnoge su i umrle zbog radijacije. Njihova prodaja je prekinuta 1936. godine.

Кoliko zapravo treba da budemo zabrinuti povodom ovog pozadinskog zračenja? Ne baš. Pozadinska radijacija, prema regulatornoj nuklearnoj komisiji, ne može da vam naudi, ali uvek je dobra ideje da prestanete da pušite.

Prosečni godišnji ekvivalent za stanovništvo

 

I opet, poruka za kraj, prestanite da pušite, više zdravlja vama, manje posla nama!

 

Autor: Bojana Jolić / Fotografija: Jelena Milićević Gledište / Objavljeno: 26. april 2022.

 

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.